KONTAKT
SIEDZIBA tel.  (71) 785-19-00
(71) 785-19-01
(71) 785-19-02

kom: 882-044-555;
882-020-999
ul. Szewska 6/7 fax  (071)  78 51 903
50-950 Wrocław e-mail: otis6@wp.pl
   
ODDZIAŁ  
ul. Traugutta 80 tel. (71) 785-18-11
(71) 785-18-13 
(71) 785-18-10
kom: 882-174-555;
50-417 Wrocław fax (071)  34 385  68
  e-mail: ksiegowosc@otis.wroc.pl
   
PARKING - Szewska Centrum  
ul. Szewska 3a tel. 882-065-000
50-053 Wrocław  
  e-mail: otisparking@o2.pl
 
 
 
NIP:     897-11-52-828 REGON: 930754130
KRS Nr: 0000051893  
Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy:   1.425.700,00 PLN  
BANK: ING Bank Śląski S.A.  
konto Nr 92 1050 1575 1000 0023 0410 9511