WAGONOWA
Hala produkcyjna z częścią biurowo-socjalną położoną
przy ul. Wagonowej 20-24 we Wrocławiu.


 
  W skład nieruchomości wchodzi:
Grunt niezabudowany o powierzchni 16.357mkw
Pomieszczenia o łącznej powierzchni około 12.666mkw w tym:
a) hale produkcyjne,
b) biura i pomieszczenia socjalne.
Nieruchomości posiadają pełne uzbrojenie w media.
Nieruchomość znajduje się na terenie Wrocławskiego Parku Przemysłowego, który został powołany w celu rewitalizacji obszaru przemysłowego miasta Wrocławia i jego rozwoju gospodarczego przez Gminę Wrocław, Dozamel Sp. z o.o., Archimedes SA oraz Wrocławski Park Technologiczny SA. Wrocławski Park Przemysłowy położony jest w pobliżu geograficznego środka Europy, w sąsiedztwie granicy niemieckiej i czeskiej, w obszarze ulic: Strzegomskiej, Robotniczej i Góralskiej oraz torów kolejowych. Obszar ten obejmuje swoim zasięgiem około 163 ha tradycyjnych terenów przemysłowych w tzw. klinie przemysłowym (dawne tereny Archimedesa, Dolmelu i Pafawagu). Inicjatorem i zarządcą Wrocławskiego Parku Przemysłowego jest Dozamel Sp. z o.o., który świadczy – na zasadzie outsourcingu – kompleksowe usługi przemysłowe, w tym między innymi: dostarcza energię elektryczną, gaz, wodę, ciepło, sprężone powietrze, usługi teleinformatyczne, usługi utrzymania ruchu i remontów maszyn, usługi logistyczne i transportowe, a także dozorowanie, sprzątanie, utylizację odpadów przemysłowych i wiele innych.